Dobrodošli na spletnih straneh Inštituta EMONICUM.

Inštitut EMONICUM je nevladna, neprofitna organizacija (NGO). Naša poglavitna aktivnost je spodbujanje aktivnega in zdravega življenja v vseh starostnih obdobjih. Sedež Inštituta je v Ljubljani.

V okviru dejavnosti Inštituta so na področju zdravega in aktivnega življenja pomembne naslednje usmeritve:

 • pomen in vpliv zdravega in aktivnega življenja v družbi in politiki;
 • širjenje zdravstvene pismenosti med različnimi družbenimi skupinami;
 • e-vključenost in premagovanje digitalnega razkoraka;
 • tečaji za širitelje zdravstvene pismenosti in kulture v lokalnih okoljih;
 • socialne neenakosti v zdravju in njihovo zmanjševanje;
 • inovativni pristopi k zdravemu in aktivnemu življenju;
 • mednarodno sodelovanje;
 • raziskovalna dejavnost;
 • izobraževalne publikacije in strokovni prispevki;
 • organizacija strokovnih srečanj in konferenc.

Spremljajte nas na socialnih omrežjih:

 • twitter blue on white