Dobrodošli na spletnih straneh Inštituta EMONICUM.

Inštitut EMONICUM je inštitut za spodbujanje aktivnega in zdravega življenja v vseh starostnih obdobjih. Sedež Inštituta je v Ljubljani, ki je bila pred 2000 leti rimsko mesto z imenom Emona, iz katerega izvira tudi ime Inštituta.

Kaj pomeni aktivno in zdravo življenje? Aktivno in zdravo življenje je celostni preplet zdravih življenjskih navad z aktivno vključenostjo v socialno okolje. V okviru dejavnosti Inštituta so na področju zdravega in aktivnega življenja pomembne naslednje usmeritve:

 • pomen in vpliv zdravega in aktivnega življenja v družbi in politiki;
 • širjenje zdravstvene pismenosti med različnimi družbenimi skupinami;
 • e-vključenost in premagovanje digitalnega razkoraka;
 • tečaji za širitelje zdravstvene pismenosti in kulture v lokalnih okoljih;
 • načini zdravega in aktivnega življenja v odročnih, podeželskih in mestnih okoljih;
 • socialne neenakosti v zdravju in njihovo zmanjševanje;
 • inovativni pristopi k zdravemu in aktivnemu življenju;
 • partnerstva med različnimi zainteresiranimi skupinami;
 • mednarodno sodelovanje s sorodnimi partnerji;
 • raziskovalna dejavnost;
 • izobraževalne publikacije in strokovni prispevki;
 • organizacija strokovnih srečanj in konferenc.

Spremljajte nas na socialnih omrežjih:[cn-social-icon]