Abeceda zdravja

Slovenska abeceda pozna petindvajset črk in vse, kar je bilo in kar še bo napisanega v našem jeziku, so njihove  kombinacije. Enako velja za druge jezike. V abecedi zdravja pa so črke različna stanja in navade, njegova kakovost pa je v njihovih kombinacijah. Teh je veliko in povečini sodijo na strokovna področja. Na osebni ravni je za vsakdanjo rabo potrebno poznati le osem črk zdravja, ki so ves čas okrog nas in močno vplivajo na naša življenja. V današnjem času sodijo k osnovni izobrazbi, čeprav jih na splošno še ne sprejemamo tako.  Predstavljajo osnovno šolo zdravstvene pismenosti, razumevanje njihovih medsebojnih vplivov in pomena za naša življenja pa je že višja stopnja, ki vključuje še odgovornost, oblikuje naše nazore, odnose in oblikuje kakovost naših življenj. Prve tri črke lahko uporabljamo le v sodelovanju z zdravstvom, ostale pa so v največji meri del naših vsakdanjikov.

Kdor rad zdravo živi, naj pozna višino svojega krvnega tlaka in sladkorja ter maščob v krvi. Krvni tlak ali pritisk si danes lahko merimo sami, kljub temu je dobro, da ga občasno izmerita še zdravnik ali sestra. Do drugih dveh podatkov je možno priti le z analizo krvi. Ker vrednosti lahko nihajo, jih je potrebno izmeriti vsaj enkrat na leto, pri tistih, ki imajo povišane pa v sodelovanju z zdravnikom bolj pogosto. Od tu naprej so črke zdravja povezane z načinom našega življenja in so zato povsem osebna zadeva. Najprej sta tu dve navadi, ki sta lahko tudi bolezni odvisnosti, kajenje in škodljivo pitje alkohola. Medtem ko je kajenje v vsaki obliki in količini skregano z zdravjem, je z alkoholom drugače.  V zmernih količinah je lahko koristen in se prileže kot dopolnilo k obrokom.  Pomembno črko predstavlja telesna teža. Čeprav so ljudje bili in bodo vedno tudi debeli, smatra danes zdravstvena stroka debelost za bolezen, ki ogroža zdravje. S telesno težo je povezan način naše prehrane, količina, vrsta in število obrokov s kulturo hranjenja vred. In končno je s telesno težo povezana tudi naša telesna aktivnost, gibanje in vzdrževanje kondicije.

abeceda500

Poznavanje teh osmih črk oziroma dejavnikov in njihovega vpliva na zdravje nam pomaga pri zdravstvenih odločitvah in so osnova zdravega načina življenja, zdravstvene kulture in pismenosti. Vsak jih lahko upošteva kolikor more ali hoče.  Stopnja njihovega upoštevanja pa v nobenem primeru ne more biti razlog kakršnekoli vzvišenosti ali poniževanja. Debeli ljudje so običajno prijazni in veseli in življenjske probleme lahko zaupate tudi verižnemu kadilcu. Če se kdo včasih napije, se pač napije, taki smo ljudje in nihče ni popoln. Popolnost je pravzaprav zoprna in majhen skok v stran sem in tja lahko dobro dene socialnemu ali duševnemu zdravju. Življenje pa vseeno pozna tudi odgovornost in velik del zdravja je z njo povezan. Vedno in povsod je treba imeti mero, od skokov v stran se ne da živeti. Vsak si mero svojega zdravja postavlja sam, to je njegova pravica. Prav pa je, da ve, kaj njegovemu zdravju škoduje in kaj mu koristi. Preden zdravo življenje postane vrednota in užitek, je potrebna vzgoja in ta je običajno naporna. Tudi abecede smo se morali naučiti. A učimo se vse življenje, zato ni pri zdravju nikoli prepozno in črke njegove abecede lahko kadarkoli vgradimo v naše vsakdanjike.

Asklepij

Široka obzorja zdravega in aktivnega življenja

Zdravo in aktivno življenje ima veliko obrazov. Ne presojamo ga samo po tem, ali smo zdravi ali bolni, ampak tudi po tem, kako zadovoljni smo z življenjem, kako uresničujemo naše sposobnosti, kako znamo prisluhniti ljudem in kako nas ti sprejemajo. Pomembno je, kakšne navade imamo, v kakšnem bivalnem okolju in v kakšnih družbenih razmerah živimo. Zato zdravo in aktivno življenje zadeva tako posameznike, kot družbo. Naj posameznik še tako pazi na svoje zdravje, ni zdrav, če se kar naprej prepira in je večno nezadovoljen. Tudi družba, ki je sprta sama s seboj in ki poudarja in ustvarja predvsem negativna dogajanja, ni zdrava in slabo vpliva na zdravje vsakega posameznika. Ni dovolj, če samo posameznik ve, kaj mu škoduje, in se zna škodi izogniti. Tudi politika, družbene dejavnosti in gospodarstvo bi morali poznati posledice svojih odločitev in se izogibati njihovim škodljivim vplivom. Le zdrava in aktivna družba spodbuja državljane k aktivnemu in zdravemu življenju.

Kljub družbenemu vplivu je zdravje vsakega posameznika v največji meri njegova osebna odločitev. Vsak ima samo eno telo in eno samo življenje in vsak ga preživi na svoj način. Življenje ponuja vsakomur številne priložnosti, ki jih izkoristimo ali pa gredo mimo nas. Zdravo življenje pa je priložnost, ki nas ves čas spremlja in za katero se lahko kadarkoli odločimo. Vedno in v vsaki starosti je povezano z boljšim zdravjem in bolj kakovostnim življenjem. Njegov pomemben del so zdrave navade, ki jih enačimo z zdravstveno kulturo, načine s katerimi se škodljivim vplivom na zdravje izognemo, pa z zdravstveno pismenostjo. O enem in drugem je mogoče govoriti na preprost in vsem razumljiv način. Čeprav so tisti, ki ne poznajo pomanjkanja in so bolj izobraženi, v povprečju bolj zdravi, so prizadevanja za zdravo in aktivno življenje namenjena vsem, v pravičnih razmerah še najbolj tistim, ki ga najbolj potrebujejo. V današnji slovenski družbi je vedno več takih, ki težko preživijo mesec, ki si zdrave hrane in rekreacije, ki jo strokovnjaki in mediji najbolj priporočajo, ne morejo privoščiti, ker za to nimajo denarja. Kljub temu je v takih okoliščinah možno aktivno in zdravo živeti in tudi o tem želimo pisati in razpravljati na straneh Inštituta Emonicum.

Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da je zdravje največja osebna in družbena vrednota, gibalo vsakršnega napredka. Družba, ki zdravju ne namenja dovolj pozornosti, zaostaja v razvoju. To velja tudi za vsakega izmed nas. Vendar smo na področju zdravja lahko koristni ne le sebi, ampak tudi drugim tako, da drug drugega razumemo in si pomagamo. To je najdragocenejši del aktivnega življenja, nekaj, čemur bi lahko rekli socialna rekreacija. In še nekaj; zdravje ne pozna levih in desnih, pozna samo ljudi z vsemi njihovimi radostmi in žalostmi, uspehi in padci. Je vrednota, ki povezuje in ne razdvaja, vrednota, v katero je v današnji Sloveniji vredno verjeti.

Asklepij