SuhDan

Opolnomočenje oseb z motnjami kontinence in zmanjševanje stigme inkontinence v slovenski družbi Program SuhDan je namenjen opolnomočenju oseb z motnjami kontinence (MK) in zmanjšanju stigme inkontinence v slovenski družbi. V teku projekta bomo vzpostavili mrežo ustanov, strokovnjakov, društev, nevladnih organizacij