Diagnoza lokalne skupnosti

V programu Zdravo sožitje bomo opredelili splošno in demografsko sliko lokalne skupnosti in prebivalstvena tveganja, lokalno pojavnost in razširjenost bolezni in stanj, determinante zdravja oziroma njegove neenakosti, možnosti zdravstvenih intervencij za zmanjšanje obstoječih zdravstvenih izzivov in ukrepanja za boljše zdravje