konferenca

20. junij 2017, Austria Trend Hotel, Ljubljana, Slovenija

Na konferenci, ki smo jo organizirali v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, so sodelovali predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti, Svetovna zdravstvena organizacija, Age Platform Europe, vabljeni predavatelji iz Madžarske in Švedske ter strokovnjaki s področja zdravstvene in družinske obravnave motenj kontinence.

Konference se je udeležilo prek 90 udeležencev.

Utrinki s konference

Ana Medved

V imenu ministrice za zdravje, Milojke Kolar Celarc, je udeležence pozdravila dr. Ana Medved, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje

Pirnat

Pravice bolnikov z inkontinenco v Sloveniji je predstavila, dr. Nina Pirnat, ki vodi Področje za urejanje pravic in medicinskih pripomočkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Darina

Stališča Svetovne zdravstvene organizacije je predstavila vodja pisarne SZO v Sloveniji, dr. Darina Sedlakova

Anne-Sophie

Poglede AGE Platform Europe je predstavila generalna sekretarka Anne-Sophie Parent

Voljč

Rezultate slovenske ankete o oskrbi inkontinence, ki jo je izvedel Inštitut Emonicum, je predstavil dr. Božidar Voljč

Konferenca4

Svoje izkušnje so z drugimi udeleženci konference delili tudi člani društva Trepetlika iz Ljubljane.

Konferenca3

V razpravi na okrogli mizi so svoje poglede predstavili (od leve proti desni): dr. Vesna Kerstin Petrič, Ministrstvo za zdravje RS, prof.dr. Laszlo Szabo, madžarsko društvo za inkontinenco, Anne-Sophie Parent, Age Platform Europe, dr. Rok Lokar, klinka Doktor24, dr. Robert Kordič, spec.urolog, g. Anton Kristovič, Inkont Maribor in dr. Mario Malnar, družinski zdravnik, Ulricehamn, Švedska

Konferenca Kontinenca+ je sestavni del aktivnosti inštituta Emonicum na področju promocije aktivnega in zdravega življenja. Z njo nadaljujemo dosedanje aktivnosti na krepitvi kakovosti življenja na socialni in družbeni ravni. Namen  konference je bil izmenjava mnenj s strokovnjaki in organizacijami na področju oskrbe inkontinence, njen cilj pa je vzpostaviti koordinacijo in sodelovanje deležnikov z aktivno vključitvijo bolnikov za izboljšanje njihovega položaja v družbi in zmanjševanju stigme bolezni.