Projekt Zdravo sožitje

Program ZDRAVOSOŽITJE izpostavlja pogosto, a malokrat omenjano komorbidnost inkontinence s sladkorno boleznijo tipa 2 (SB2) in vanjo vključuje še diagnozo ter obravnavo lokalne skupnosti z namenom, da tako bolnike kot skupnost z deležniki vred zdravstveno-pismeno osvesti  za načrtovanje in izvajanje