Cepljenje proti COVID-19

CEPLJENJE PROTI COVID-19 Pandemija covid-19 je povzročila eno največjih zdravstvenih, gospodarskih in družbenih kriz v zadnjem stoletju in s cepljenjem lahko vsak od nas pomembno pripomore, da se epidemija uspešno obvlada. Tega se zavedamo tudi v Inštitutu EMONICUM, zato bomo

Cepimo se!

»NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD – CEPIMO SE« Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju, ki je korenito spremenila naša življenja, in učinkovita cepiva so v tem trenutku edino realno upanje, da se ne bo ponovila tudi v

Diagnoza lokalne skupnosti

V programu Zdravo sožitje bomo opredelili splošno in demografsko sliko lokalne skupnosti in prebivalstvena tveganja, lokalno pojavnost in razširjenost bolezni in stanj, determinante zdravja oziroma njegove neenakosti, možnosti zdravstvenih intervencij za zmanjšanje obstoječih zdravstvenih izzivov in ukrepanja za boljše zdravje