Kontinenca+ 2018

vse, ki se pri svojem delu v zdravstveni, socialni ali negovalni dejavnosti in v osebnem življenju srečujete z inkontinenco, vabimo, da se v četrtek, 21. junija, v svetovnem tednu inkontinence, udeležite 2. mednarodne konference z naslovom »Kontinenca+ 2018«, ki jo v okviru projekta »SuhDan« v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje organizira Inštitut Emonicum, zavod za aktivno in zdravo življenje s partnerjema UKC Maribor in društvom Inkont Maribor.

Inkontinenca, v vseh generacijah navzoča zdravstvena in socialna težava, z naraščajočo dolgoživostjo pridobiva na pozornosti zdravstva, sociale in družbe. Še vedno je obremenjena s stigmo, ki je ob obstoječih načinih pomoči vse bolj nepotrebna. Tudi z inkontinenco je danes možno polno, socialno vključeno življenje. Program konference, ki želi odpirati pota k bolj razumevajočemu odnosu družbe do inkontinence, zajema različna področja, na katerih se z njo vsak dan srečujemo; primarno zdravstvo, urologijo, ginekologijo, pediatrijo, dolgotrajno oskrbo in domove starejših občanov.

Obravnavo inkontinence pri nas in v sosednjih državah bodo predstavili strokovnjaki  iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Italije, o aktivnem življenju z inkontinenco bodo spregovorili tudi posamezniki. Konferenco bomo zaključili s predlogom prisotnih držav, da Svetovna zdravstvena organizacija 21. junij proglasi za dan kakovostne oskrbe in zmanjševanja stigme inkontinence.

Da bi se konference lahko udeležili vsi, ki jih obravnava inkontinence zanima, kotizacije ni.

Datum konference: 21. junij 2018
Lokacija konference:
Austria Trend Hotel
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana

Več informacij o projektu SuhDan in konferenci Kontinenca+ 2018 na www.suhdan.si