Naše reference

  • AHA.SI – Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia
  • Be Healthy – Youth in Action s partnerjem ASL Torino, Italija
  • AIDA – Advanced Integration for  Dignified Ageing,  s partnerjem Anziani e non solo, Italija
  • Preventiva padcev v domovih starejših občanov
  • Polifarmacija in padci
  • NAZDRAVJE –  Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih
  • SuhDan –  Opolnomočenje oseb z motnjami kontinence in zmanjševanje stigme inkontinence v slovenski družbi