Inštitut Emonicum nevladna, neprofitna organizacija. Namen inštituta je dvigovanje socialne in zdravstvene kulture s spodbujanjem aktivnega in zdravega načina življenja ter agende družbene odgovornosti. Inštitut promovira dejavnosti in razvija programe s preventivnimi nasveti, ki so razumljivi vsem, ne glede na njihovo izobrazbo.

Poslanstvo inštituta je razvoj inovativnih programov na naslednjih področjih:

– zdravstvena pismenost

– starosti prijazna okolja

– preventiva padcev pri starejših

– oskrba inkontinence in zmanjševanje njene javne stigme

– izobraževalni programi za aktivno in vključeno starost

– zmanjšanje socialnega gradienta v lokalnih skupnostih

– strategije javne zdravstvene politike.

Inštitut Emonicum je pridobil izkušnje s sodelovanjem na evropskih in nacionalnih projektih in programih na področju zdravja in aktivnega življenjskega sloga ter zmanjševanja neenakosti na področju zdravja v različnih okoljih, vključno z oddaljenimi lokalnimi skupnostmi. V ekipi sodelujejo strokovnjaki na področjih javnega zdravja, socialne medicine, e-vključenosti in izobraževanja. Inštitut ima dva redno zaposlena in tesno sodeluje z zunanjimi strokovnjaki, nacionalnimi zdravstvenimi in socialnimi ustanovami, strokovnimi in drugimi zainteresiranimi deležniki. Razvili smo programe izobraževanja in usposabljanja ter prispevali k pripravi slovenske strategije za aktivno in zdravo staranje.

Naše reference:

– Zdravstveno ozaveščanje bolnikov in odmaknjenih lokalnih skupnosti na primeru inkontinence in sladkorne bolezni tipa 2 – Zdravo sožitje

– Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji  – AHA.SI

– Be Healthy – Youth in Action

– Advanced Integration for a Dignified Ageing –  AIDA

– Preventiva padcev v domovih starejših občanov

– Polifarmacija in padci

– Predupokojitveni seminarji za zaposlene v javni upravi  – Zlata leta

– Zmanjševanje socialno pogojenih neenakosti med starejšimi prebivalci Pomurja

– Varstvo starejših javnih uslužbencev  – seminar za zaposkene v javni upravi RS

– Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih – NAZDRAVJE

– Opolnomočenje oseb z motnjami kontinence in zmanjševanje stigme inkontinence v slovenski družbi – SuhDan

– Network for Disability Beyond the Borders – NetDisBB