Celovita oskrba demence v lokalnih okoljih

Namen programa “Celovita obravnava demence v lokalnih okoljih” je izpeljava pilotnih okolij za celovito, pregledno in kakovostno oskrbo oseb z demenco. Z njim želimo v demografsko ogroženih slovenskih občinah z najvišjimi indeksi staranja, poživiti in povezati njihove potenciale, nadgraditi aktivnosti demenci prijaznih točk in oblikovati demenci prijazna lokalna okolja. Ker se bo program izvajal v pilotnih okoljih v različnih regijah, pričakujemo, da bo izkazane dobre prakse možno uporabiti za celotno Slovenijo. Projekt povezuje in nadgrajuje znanje in izkušnje Spominčice, ki na področju demence deluje že od leta 1997. Začenši z letom 2016 je do danes vzpostavila mrežo Demenci prijaznih točk (DPT), ki v Sloveniji povezuje 250 različnih organizacij. Demenci prijazne točke so mednarodno priznana inovativna oblika vzpostavljanja demenci prijaznega okolja in so bile kot dobra praksa večkrat predstavljene v mednarodnem okolju. DPT so tudi odigrale pomembno vlogo pri blaženju negativnih posledic sindemije COVID-19  za osebe z demenco in njihove svojce v Sloveniji. V okviru programa bomo nadgradili njihovo delovanje in v pilotnih okoljih razvili dobre prakse tudi z dopolnjevanjem storitev javnih služb. Ugotavljali, blažili in preprečevali bomo neželene posledice epidemije COVID-19 za osebe z demenco in njihove svojce.

CILJI PROGRAMA:

  1. SPREMLJANJE IN NADGRADNJA AKTIVNOSTI V LOKALNIH OKOLJIH, KI SO DEMENCI PRIJAZNA
  2. OBLIKOVANJE PROGRAMOV USPOSABLJANJA IN VSEBIN ZA POSAMEZNE CILJNE SKUPINE V SLOVENIJI IN PREVERJANJE UČINKOVITOSTI V PRAKSI
  3. STROKOVNA PODPORA SVOJCEM IN OSEBAM Z DEMENCO

Partnerji programa so: Spominčica Alzheimer Slovenija, Inštitut Emonicum, Nevrološka klinika UKCLJ, Dom upokojencev Franca Salamon Trbovlje, Zdravstveni dom Lenart, Dom starejših Rakičan