Izobraževanje

Področja izobraževanja zajemajo zdravstveno ozaveščanje v lokalnih skupnostih z abecedo zdravstvene pismenosti, pripravo na starost kot na ustvarjalno obdobje življenja in priliko za samouresničevanje, vzdrževanje neodvisnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, strokovno usposabljanje domačih oskrbovalcev in prostovoljcev za dolgotrajno oskrbo, v sodelovanju z lokalnimi deležniki pa preventivo kroničnih bolezni, padcev, demence, inkontinence in polifarmacije, življenje s kronično boleznijo, obravnavo kronične rane in problemov starejših voznikov.