Inštitut Emonicum je nevladna, neprofitna organizacija. Namen inštituta je dvigovanje socialne in zdravstvene kulture s spodbujanjem aktivnega in zdravega življenjskega sloga ter zmanjševanja neenakosti na področju zdravja v različnih okoljih.

Inštitut promovira dejavnosti in izvaja programe preventive kroničnih bolezni ter dvigovanja zdravstvene pismenosti in starosti prijaznega okolja. Ima večletne izkušnje na evropskih in nacionalnih projektih in programih, razvija programe izobraževanja in usposabljanja ter je prispeval k pripravi slovenske strategije za aktivno in zdravo staranje.