Organi in dokumenti

Direktor: Igor Voljč

Sekretarka: Mojca Zalokar

Svet zavoda:
Igor Voljč, direktor
dr. Božidar Voljč, dr.med

Strokovni svet zavoda:
dr. Božidar Voljč, dr.med.
prof.dr. Bojan Tršinar, dr.med
Marko Medvešček, dr.med.