Raziskave

Raziskovalni projekti inštituta so namenjeni proučevanju okoliščin, ki v lokalnih okoljih vplivajo na zdravje prebivalcev, indeksa aktivnega staranja, potreb, socialnih  determinant zdravja, socialnega gradienta in nepravičnih razlik v zdravju ter vplivom lokalnih okolij na aktivno in zdravo življenje. Inštitut proučuje tudi socialne tradicije v posameznih lokalnih skupnostih, opravlja podatkovne raziskave in zasleduje koristne učinke nacionalnih raziskav na življenje v lokalni skupnosti.