Javno zdravstvene aktivnosti

Javnozdravstvene aktivnosti inštituta vključujejo diagnozo lokalne skupnosti,
opredelitev problemov, prioritet in strateških usmeritev, določanje področij preventivnih
in rekreacijskih aktivnosti, ugotavljanje socialnega gradienta in njegovo
zmanjševanje s potenciali lokalnih skupnosti. V skladu s priporočili WHO in
povezovanjem socialnih in zdravstvenih storitev uvajamo starosti prijazne vsebine
v lokalnih skupnostih.