Naše reference

 • AHA.SI – Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia)
 • Be Healthy – Youth in Action (Mladi v akciji)
 • AIDA – Advanced Integration for Dignified Ageing (Napredne integracije za dostojno staranje)
 • Preventiva padcev v domovih starejših občanov
 • Zmanjševanje neenakosti v zdravju med starejšimi prebivalci Pomurja
 • Polifarmacija in padci
 • Zlata leta – predupokojitveni seminarji za zaposlene v javni upravi
 • Varstvo starejših javnih uslužbencev – seminarji za usposabljanje javnih uslužbencev
 • NAZDRAVJE – Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih
 • Network for Disability Beyond the Borders – NetDisBB
 • SuhDan – Opolnomočenje oseb z motnjami kontinence in zmanjševanje stigme inkontinence v slovenski družbi