Inkontinenca, v vseh generacijah navzoča zdravstvena in socialna težava, z naraščajočo dolgoživostjo pridobiva na pozornosti zdravstva, sociale in družbe. Še vedno je obremenjena s stigmo, ki je ob obstoječih načinih pomoči vse bolj nepotrebna. Tudi z inkontinenco je danes možno polno, socialno vključeno življenje. Program konference, ki želi odpirati pota k bolj razumevajočemu odnosu družbe do inkontinence, zajema različna področja, na katerih se z njo vsak dan srečujemo; primarno zdravstvo, urologijo, ginekologijo, pediatrijo, dolgotrajno oskrbo in domove starejših občanov.

Več informacij o projektu SuhDan in konferenci Kontinenca+ 2019 na www.suhdan.si