Preventiva padcev v domovih starejših občanov

V mesecu septembru smo začeli s praktičnim izvajanjem programa Preventiva s padci povezanih poškodb med stanovalci domov za starejše občane. V programu, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, sodelujeta Dom upokojencev Center, enota Poljane iz Ljubljane in DOSOR iz Radencev, kjer padce že spremljajo s svojimi programi in so s tem dokazali odgovorno ravnanje v zvezi s padci med njihovimi stanovalci.

S strokovnjaki obeh domov smo pripravili seznam vaj za vzdrževanje moči, gibanja in ravnotežja za tri različne skupine stanovalcev. Osnova za razvstitev stanovalcev je izid testa SPPB (Short Physical Performance Battery). V DOSOR-ju smo preizkus moči, gibanja in ravnotežja stanovalcev opravili 25. septembra.

!cid_6C2CBA56-BA3E-401E-AF1B-1F0F39969FA2

Stanovalci, ki so se testiranja udeležili prostovoljno, so pokazali veliko mero dobre volje in željo po izboljšanju telesne kondicije in okretnosti. Sledi predvideni program vadbe, ki bo trajal 10 mesecev.