Široka obzorja zdravega in aktivnega življenja

Zdravo in aktivno življenje ima veliko obrazov. Ne presojamo ga samo po tem, ali smo zdravi ali bolni, ampak tudi po tem, kako zadovoljni smo z življenjem, kako uresničujemo naše sposobnosti, kako znamo prisluhniti ljudem in kako nas ti sprejemajo. Pomembno je, kakšne navade imamo, v kakšnem bivalnem okolju in v kakšnih družbenih razmerah živimo. Zato zdravo in aktivno življenje zadeva tako posameznike, kot družbo. Naj posameznik še tako pazi na svoje zdravje, ni zdrav, če se kar naprej prepira in je večno nezadovoljen. Tudi družba, ki je sprta sama s seboj in ki poudarja in ustvarja predvsem negativna dogajanja, ni zdrava in slabo vpliva na zdravje vsakega posameznika. Ni dovolj, če samo posameznik ve, kaj mu škoduje, in se zna škodi izogniti. Tudi politika, družbene dejavnosti in gospodarstvo bi morali poznati posledice svojih odločitev in se izogibati njihovim škodljivim vplivom. Le zdrava in aktivna družba spodbuja državljane k aktivnemu in zdravemu življenju.

Kljub družbenemu vplivu je zdravje vsakega posameznika v največji meri njegova osebna odločitev. Vsak ima samo eno telo in eno samo življenje in vsak ga preživi na svoj način. Življenje ponuja vsakomur številne priložnosti, ki jih izkoristimo ali pa gredo mimo nas. Zdravo življenje pa je priložnost, ki nas ves čas spremlja in za katero se lahko kadarkoli odločimo. Vedno in v vsaki starosti je povezano z boljšim zdravjem in bolj kakovostnim življenjem. Njegov pomemben del so zdrave navade, ki jih enačimo z zdravstveno kulturo, načine s katerimi se škodljivim vplivom na zdravje izognemo, pa z zdravstveno pismenostjo. O enem in drugem je mogoče govoriti na preprost in vsem razumljiv način. Čeprav so tisti, ki ne poznajo pomanjkanja in so bolj izobraženi, v povprečju bolj zdravi, so prizadevanja za zdravo in aktivno življenje namenjena vsem, v pravičnih razmerah še najbolj tistim, ki ga najbolj potrebujejo. V današnji slovenski družbi je vedno več takih, ki težko preživijo mesec, ki si zdrave hrane in rekreacije, ki jo strokovnjaki in mediji najbolj priporočajo, ne morejo privoščiti, ker za to nimajo denarja. Kljub temu je v takih okoliščinah možno aktivno in zdravo živeti in tudi o tem želimo pisati in razpravljati na straneh Inštituta Emonicum.

Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da je zdravje največja osebna in družbena vrednota, gibalo vsakršnega napredka. Družba, ki zdravju ne namenja dovolj pozornosti, zaostaja v razvoju. To velja tudi za vsakega izmed nas. Vendar smo na področju zdravja lahko koristni ne le sebi, ampak tudi drugim tako, da drug drugega razumemo in si pomagamo. To je najdragocenejši del aktivnega življenja, nekaj, čemur bi lahko rekli socialna rekreacija. In še nekaj; zdravje ne pozna levih in desnih, pozna samo ljudi z vsemi njihovimi radostmi in žalostmi, uspehi in padci. Je vrednota, ki povezuje in ne razdvaja, vrednota, v katero je v današnji Sloveniji vredno verjeti.